Combatre l’emergència climàtica

Fotografia d'un hort urbà amb persones que hi treballen

Els sistemes agroalimentaris tenen un paper protagonista en l’emergència climàtica, ja que són responsables d’entre el 21% i el 37% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle (IPCC 2019).

Per aconseguir els objectius de reduccions climàtiques necessàries per garantir la continuïtat de la vida a la Terra tal com la coneixem, cal impulsar canvis dràstics en els sistemes alimentaris.  

L’any de la capitalitat tindrà lloc pocs mesos després de la Cimera del Canvi Climàtic de les Nacions Unides a Glasgow i servirà, entre altres, per aprofundir en la relació entre sistemes alimentaris i l’emergència climàtica.

  • Anterior

Què volem aconseguir

La capitalitat de l’alimentació sostenible és una palanca per impulsar una transició alimentària amb la qual s’aconsegueixi enfortir les economies locals sostenibles i millorar la salut de les persones, així com la del conjunt del planeta.